Na czym polega specyfika uzależnienia?

jak działa uzależnienieGdy mówimy o zależnościach, z jakimi mamy do czynienia pomiędzy partnerami w małżeństwie mamy świadomość tego, że w ich przypadku nie ma mowy o prostych zależnościach przyczynowo-skutkowych. Nieprawdziwe jest więc również stwierdzenie mówiące o tym, że, jeśli w związku są problemy, odpowiada za nie wyłącznie osoba uzależniona. Tam, gdzie pojawia się uzależnienie, mechanizmy, w oparciu o które funkcjonuje para, okazują się szczególnie skomplikowane. Osoba, która wchodzi w nałóg traci kontrolę przecież nie tylko nad nim samy, w pewnym momencie bowiem przestaje panować również nad swoim życiem. Im więc uzależnienie jest silniejsze, tym więcej jest również problemów dotykających związek. Gdy jednak jeden z partnerów, poprzez swoje nieodpowiedzialne zachowanie, zaczyna zaniedbywać swoje obowiązki, naturalna wydaje się reakcja drugiego, który coraz więcej zaczyna brać na swoje barki.

Odpowiedzialność za codzienne sytuacje życiowe i czujność w stosunku do wszystkiego, co dzieje się dokoła niej to często za dużo. Kontrola nad wydarzeniami ma też złe strony, pojawia się bowiem tendencja do tego, aby nie rozmawiać o problemie, tłumaczyć go, a nawet minimalizować po to tylko, aby nie był on przedmiotem dyskusji poza domem. Utrwalają się zatem tak zwane relacje przystosowawcze znane też w literaturze fachowej jako współuzależnienie. W rezultacie powszechne są zjawiska takie, jak nadmierna odpowiedzialność i kontrola, osoba współuzależniona wykazuje przy tym postępującą tendencję do ignorowania własnych potrzeb. Uzależnienie jednego z partnerów przyczynia się również do tego, że inne problemy zachodzące w rodzinie są spychane na margines, ignorowane, a nawet uważane za mniej istotne.

uzależnienie w rodzinieTerapeuta, który pracuje z rodzinami osób uzależnionych często jest zapewniany o tym, że gdyby nie alkohol, narkotyki lub hazard, w rodzinach tych nie byłoby jakichkolwiek innych problemów. Jest to bardzo czytelny sygnał świadczący o tym, jak poważny jest już problem. Gdy zresztą pojawi się abstynencja, choćby czasowa, inne problemy natychmiast wychodzą na światło dzienne. Już choćby dlatego tak ważną rolę pełni wczesne rozpoznanie problemy związanego z uzależnieniem w rodzinie.